LG FM37 device manager code 0001

od autora: | 15. decembra 2010

LG FM37Včera ma požiadal známy o opravu chyby LG FM37 device manager code 0001, ktorá sa mu zobrazila na MP3/MP4 prehrávači značky LG, recenziu nájdete napr. AVmania.cz. Chyba sa prejavila tým, že pri výbere a hraní pesničky vyskočila spomínaná chyba LG FM37 device manager code 0001. Niekedy sa objavila po piatej, niekedy po tretej pesničke, proste ľubovoľne. Takže prvé riešenia, ktoré ma napadli boli

  • Resetovať zariadenie (hore navrchu je mini otvor na reset zariadenia) – NESPRÁVNE riešenie
  • Po pripojení PC naformátovať diskový priestor zariadenia – NESPRÁVNE riešenie
  • Po prehľadávaní na internete som našiel riešenie a to aktualizácia firmware zariadenia  – SPRÁVNE riešenie

Ako na to? Na aktualizáciu firmware sú potrebné dva súbory (resp. jeden z nich je ROM) a to FM37.rom a fm37vis.pac . Po intenzívnom hľadaní na internete som tieto dva súbory našiel. Nachádzajú sa v súbore FM37_All_2.20.zip, ktorý sa nachádza na adrese www.touslesdrivers.com alebo pre istotu som ho zavesil aj na svoju stránku.

Po rozbalení súboru  FM37_All_2.20.zip nájdete dva priečinky: PAC a ROM. V PAC nájdeme súbor fm37vis.pac, ktorý skopírujeme do priečinka CONFIG diskového priestoru LG FM37 (dá sa k nemu dostať tým istým spôsobom ako k USB kľúču)

Z priečinka ROM  skopírujeme FM37.rom do diskového priestoru prehrávača do hlavného priečinka (root), čiže do žiadneho iného! FM37.rom sa v FM37_All_2.20.zip sa nachádza spolu štyrikrát, ja som použil tú z priečinka E2.20 (ale funguje aj z priečinka S2.20). Po vypojení prehrávača z PC, samotné zariadenie vyzve na aktualizáciu firmware, stačí stlačiť tlačidlo Rec naľavo hore, počkať kým sa zmena aktualizuje a hláška o chybe zmizne 🙂 (a dokonca nebude zmazaný žiadny MP3/MP4 alebo iný súbor).

In english:

Yesterday the friend of mine asked me about resolving the device manager code 0001 problem on its LG FM37 MP3/MP4 player. That error appeared during choosing and playing any music. First solution which I tried has been:

  • To reset device (on the top of device is little hole) – NOT HELPED
  • To format device disc space – NOTHELPED
  • To update LG FM37 firmware – HELPED

And how to update LG FM37 firmware? We need two files FM37.rom a fm37vis.pac. I’ve found FM37_All_2.20.zip file which is possible to download on  www.touslesdrivers.com or on this page as well.

Then you need to unpack file FM37_All_2.20.zip. You find two folders named PAC and ROM. In the PAC folder is located fm37vis.pac, you need to copy this file into CONFIG folder in LG FM37 disc space (it is on the same place as obvious USB key).

Also copy FM37.rom from ROM folder into root folder of LG FM37 disc space (any other!). The folder FM37_All_2.20.zip includes FM37.rom four times I used rom file in E2.20 folder but works from S2.20 folder too. Then pull out the device then device asks you about upgrading firmware, press REC button on the left side. After while you get device with no problem 🙂 (it doesn’t delete any MP3/MP4/other files)

 

Celkové hodnotenie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *