KurzExcel Tip #80 – Ako skryť bunky obsahujúce hodnotu 0

V tabuľkách, ktoré obsahujú hodnoty rovnajúce sa 0 je niekedy vhodné ich skryť. Má to skôr estetický zmysel než logický. Takúto možnosť si ukážeme opäť cez podmienené formátovanie, kde v podstate zmeníme farbu písma na bielu ⚪️ pre všetky bunky obsahujúce hodnotu 0️⃣. Samozrejme farba písma a pozadia bunky musí byť rovnaká ☝🏻, v našom… Čítať viac »

Školenie Úvod do programovacieho jazyka Java

Kurz je možné realizovať aj ONLINE bez potreby osobného stretnutia a zakúpenia špeciálneho softvéru. Inštrukcie Vám zašlem na požiadanie. Vhodné aj pre skupiny. Používatelia, ktorí chcú pochopiť základy programovacieho jazyka Java, princípy objektového programovania a tvorbu desktopových aplikácií využitím grafickej knižnice SWING. Osnova školenia: Úvod do programovacieho jazyka Java  Čo je a na čo je dobrý programovací… Čítať viac »

Školenie Tvorba propagačných materiálov online a bezplatne prostredníctvom CANVA

Kurz je možné realizovať aj ONLINE bez potreby osobného stretnutia a zakúpenia špeciálneho softvéru. Inštrukcie Vám zašlem na požiadanie. Vhodné aj pre skupiny. Kurz je určený všetkým účastníkom, ktorí potrebujú jednoducho vytvárať graficky pútavé a obsahovo zaujímavé postery, letáky, bannery, brožúry ale aj video vizitky použitím online nástroja Canva. Osnova školenia: Úvod a popis prostredia… Čítať viac »

KurzExcel Tip #79 – Ako zobraziť spolu s hodnotami farby cez farebné škály

Niekedy je vhodnejšie zobrazovať hodnoty spolu s farbami, aby sme mohli rýchlo odlíšiť vhodné od nevhodných, či kritické od nekritických hodnôt ☝?. Niekedy sa môže hodiť zobrazenie škály farieb, ktoré reprezentujú širšie spektrum hodnôt napr. pri nameranej teplote ?. Nízke teploty budú reprezentované studenou farbou ?, tie vyššie zas teplou ? …

KurzExcel Tip #77 – Ako zobraziť piktogramy navýšenia, stagnácie a poklesu

Dnes si predvedieme ako zobraziť pri hodnotách piktogramy navýšenia, stagnácie a poklesu ⬆️ ➡️ ⬇️. Navýšenie zobrazíme vo forme zelenej šípky ukazujúcej nahor, stagnáciu ako vodorovnú oranžovú a pokles vo forme červenej, ktorá bude ukazovať nadol. Zelená sa zobrazí ak budú hodnoty väčšie ako 5️⃣, oranžovú ak budú v rozsahu od 0️⃣ do 5️⃣ a… Čítať viac »