Kurz Access

od autora: | 12. apríla 2020

Kurz je možné realizovať aj ONLINE bez potreby osobného stretnutia a zakúpenia špeciálneho softvéru. Inštrukcie Vám zašlem na požiadanie. Vhodné aj pre skupiny.

Microsoft Access je jednoduchý a používateľsky prívetivý nástroj na vytváranie počítačových databáz.

Vytvorené údaje sa automaticky ukladajú do SQL databázy, kde okrem vysokej bezpečnosti môžeme oveľa rýchlejšie a efektívnejšie robiť výbery údajov (narozdiel od Microsoft Excel).

Používatelia ocenia možnosť vytvárania interaktívnych formulárov a tlačových zostáv, čím sa značne zrýchli práca pri narábaní a prezentácii zaznamenaných údajov.

Access rovnako ponúka exporty a importy údajov z Microsoft Excel, čím používateľovi zaručuje ich dodatočnú úpravu v najznámejšom tabuľkovom kalkulátore.

Učebné osnovy kurzu:

 • Terminológia
 • Charakteristika databázových systémov
 • Princíp relačnej databázy
 • Rozdiel medzi Microsoft Excel a Microsoft Access
 • Čo je SQL
 • Návrh databáz – aké zásadné princípy pri tvorbe databáz fungujú
 • Objekty databázy
 • Tabuľka – ako podstata celej databázy
 • Dotaz – význam, použitie
 • Formulár – vytvorenie, vzhľad
 • Zostava – spôsoby vytvorenia
 • Tabuľky databázy
 • Vytvorenie tabuľky pomocou návrhového alebo údajového zobrazenia
 • Vytváranie polí a ich typov, rozdiel medzi jednotlivými typmi
 • Popis a hárok vlastností polí
 • Nastavenie primárneho kľúča
 • Vkladanie a úprava údajov v tabuľke
 • Filtrovanie údajov – ich výhody/nevýhody oproti dotazom
 • Vzťahy medzi tabuľkami
 • Úloha primárneho cudzieho kľúča
 • Princíp a zmysel prepájania tabuliek
 • Popis vzťahov (relácií) medzi tabuľkami, typy relácií 1:1, 1:N, N:M
 • Implementácia referenčnej integrity
 • Vlastnosti prepojení
 • Dotaz
 • Tvorba dotazov (výberov) z existujúcich dát v Microsoft Access
 • Výhody a nevýhody oproti „bežnému“ filtrovaniu dát v tabuľke
 • Vytvorenie tabuľky pomocou Dotazu
 • Tvorba výberových výrazov
 • Popis vhodných typov dotazov aké sú výberový, pridávací, aktualizačný, krížový, odstraňovací, SQL
 • Použitie kritérií a parametrov na zefektívnenie výberu dát z tabuliek
 • Implementácia funkcie (SUM, AVERAGE, MIN, MAX, atď.) v dotaze
 • Formuláre
 • Vytvorenie používateľsky jednoduchého formulára pomocou sprievodcu
 • Pokročilejšie vytvorenie formulárov v návrhovom zobrazení
 • Popis vlastnosti formulára
 • Úprava formulára a jeho personalizácia – vhodné umiestnenie prvkov formulára
 • Zostavy
 • Vytvorenie tlačových zostáv pomocou asistenta a návrhového zobrazenia
 • Úprava zostavy po vizuálnej a obsahovej stránke (doplnenie loga spoločnosti, hlavičky a päty, číslovanie zostavy)
 • Tlač zostavy
 • Export a import dát
 • Exportovanie údajov programu Access do programu Excel
 • Pripojenie na údaje programu Access z programu Excel
 • Importovanie údajov programu Excel do programu Access
 • Práca s údajmi programu Excel v programe Access
 • Ďalšie možnosti exportu/import dát do formátu typu Microsoft Word, textový súbor, súbor XML, databázy ODBC, dokument HTML a podobne

Ku kurzu dostanete:

 • Plnohodnotnú príručku
 • Príjemnú atmosféru, trpezlivý a individuálny prístup, niekoľkoročné lektorské skúsenosti s ohľadom na začiatočníkov ale aj pokročilých

Kurz vedieMgr. Ján Žitniak – certifikovaný školiteľ Microsoft Excel – Office Excel ® 2010 Expert, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti s Microsoft Excel, resp. Microsoft Office. Skúsenosti získal v národných a nadnárodných spoločnostiach po celom Slovensku, pozrite si prosím moje referencie, príp. si prečítajte o mne viac. Od roku 2015 je externým lektorom Microsoft Office v Národnej banky Slovenska v Bratislave.

Počet hodín: 16 vyuč. hod. (1 hod. = 45 min.)

Miesto kurzu: Banská Bystrica, po dohode aj kdekoľvek na Slovensku (v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Ružomberku, Zvolene, Leviciach, Nitre, Trnave, Trenčine, Prievidzi a v ďalších mestách)

Cena: Prosím pozrite si cenu školenia, prip. požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku vpísaním do chatu dolu alebo prostredníctvom kontaktu. Kurz sa otvára od 1 osoby.

Garancia vrátenia peňazí: V prípade oprávnenej nespokojnosti so školením, lektor vráti bez zbytočných otázok plnú sumu za školenie

Kontakt: 0903 79 07 04 alebo prostredníctvom kontaktu.

Celkové hodnotenie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *