Archív kategorií: Microsoft Outlook

Certifikát o akreditácii skúšobného komisára ICDL – Mgr. Ján Žitniak

Získanie certifikátu o akreditácii skúšobného komisára ICDL spoločnosťou Slovenská informatická spoločnosť, garanta systému ICDL na Slovensku. Skupina modulov Digital Citizen, Base Práca s počítačom a správa súborov (Computer Essentials), M2 Spracovanie textu (Word processing), M3 Tabuľkový kalkulátor (Spreadsheets), M4 Práca online (Online Essentials), M7 Práca s počítačom a online prostredie (Computer&Online Essentials), M27 Práca s… Čítať viac »

Chýbajúce kontakty v úlohách Microsoft Outlook

Chýbajúce Kontakty v položke Úlohy v Microsoft Outlook je potrebné aktivovať nasledovným spôsobom: Treba ísť v hlavnom okne Microsoft Outlook 2007 do menu Nástroje -> Možnosti V prvej karte Preferencie si nájdi Kontakty a poznámky a kliknúť na tlačidlo Možnosti kontaktov No a v okne Kontakt – možnosti treba zaškrtnúť: Vo všetkých formulároch zobraziť informácie o… Čítať viac »