Archív kategorií: Microsoft

KurzExcel Tip #97 – Ako sa dostať k histórii už importovaných zdrojových údajov v Power Query

Opäť stále „omieľané“ Power Query 🤔, ale je to zásadná funkcionalita oproti starším verziám Microsoft Excel. Dnes si predvedieme ako sa dostať k histórii už importovaných zdrojových dát, teda všetkým tým súborom a priečinkom, ktoré sme použili a potrebovali 🙂.

Certifikát o akreditácii skúšobného komisára ICDL – Mgr. Ján Žitniak

Získanie certifikátu o akreditácii skúšobného komisára ICDL spoločnosťou Slovenská informatická spoločnosť, garanta systému ICDL na Slovensku. Skupina modulov Digital Citizen, Base Práca s počítačom a správa súborov (Computer Essentials), M2 Spracovanie textu (Word processing), M3 Tabuľkový kalkulátor (Spreadsheets), M4 Práca online (Online Essentials), M7 Práca s počítačom a online prostredie (Computer&Online Essentials), M27 Práca s… Čítať viac »

KurzExcel Tip #90 – Ako očíslovať strany v zošite, ak obsahuje viac hárkov

Opäť otázka z praxe a to ako očíslovať strany v hárkoch tak, aby boli očíslované postupne pri tlači. Teraz nemyslím číslovanie strán v jednom hárku 🙂, ale všetkých strán vo všetkých hárkoch, tak, aby šli postupne. TIP: Číslovanie jednotlivých hárkov nemusíme robiť postupne, tak ako vo videu, ale je možné ich označiť naraz (držíme kláves… Čítať viac »

Stručný návod pre Microsoft PowerPoint

V prípade ak nemáte veľa času a potrebujete rýchlo získať informácie ako používať Microsoft PowerPoint, použite  link na stiahnutie krátkej príručky Microsoft PowerPoint – práca s programom V príručke sa dozviete nasledovné:

Chýbajúce kontakty v úlohách Microsoft Outlook

Chýbajúce Kontakty v položke Úlohy v Microsoft Outlook je potrebné aktivovať nasledovným spôsobom: Treba ísť v hlavnom okne Microsoft Outlook 2007 do menu Nástroje -> Možnosti V prvej karte Preferencie si nájdi Kontakty a poznámky a kliknúť na tlačidlo Možnosti kontaktov No a v okne Kontakt – možnosti treba zaškrtnúť: Vo všetkých formulároch zobraziť informácie o… Čítať viac »