Funkcia IFS nahrádza vnorené funkcie IF

od autora: | 7. januára 2018

V Exceli 2016 bola predstavená nová funkcia IFS, ktorá (konečne!) odstránila chaos vo vnorených funkciách IF. Nahlas premýšľam, prečo nebola predstavená oveľa skôr, značne by urýchlila vyplňovanie podmienok a ich zodpovedajúcich odpovedí.

Funkciu IFS použijeme v prípade ak potrebujeme v bunke rozhodnúť podľa viacerých kritérií. V bežnej funkcii IF na základe podmienky vypíše odpoveď, ktorá „prislúcha“ podmienke, ktorá je splnená alebo odpoveď, ktorá sa vykoná, ak podmienka splnená nie je. Odpoveď môže byť napr. text (splnená norma, nesplnená norma), číslo, vzorec alebo odkaz na nejakú bunku. 

Problém môže nastať v prípade, ak potrebujeme vypísať viac než dve odpovede, resp. chceme použiť viac než jednu podmienku. Zoberme si napr. nasledujúci príklad, kde chceme vypísať Hodnotenie (do bunky C2) na základe jeho získaných bodov (bunka B2). V stĺpci D a E vidíme legendu podľa ktorej sa bude Excel riadiť.

Tabuľku si môžete skopírovať do Excelu klasickým spôsobom (napr. cez CTRL+C a CTRL+V).

Meno študenta Body Hodnotenie Skóre Hodnotenie
Zuzana Pekná 90 A 90 a viac A
      80 – 89 B
      70 – 79 C
      60 – 69 D
      50 – 59 E
      Menej než 60 F

 

Prostredníctvom jednoduchého IF by sme dokázali vypísať konkrétne hodnotenie iba pre jedno skóre (napr. viac než 90 bodov), v opačnom prípade by sme dostali všeobecnú odpoveď. My však potrebujeme získať konkrétnu odpoveď pre akékoľvek skóre. No a na to nám pomôže IFS. Po vložení funkcie IFS do formulára vyplníme nasledujucim spôsobom:

Logical_test1– obsahuje podmienku (výraz), ktorú vyhodnocujeme. Obyčajne je to porovnávanie obsahu bunky s konkrétnou hodnotou s použitím výpočtového operátora porovnávania (napr. >, <, >=, <=, =, <>)

Value_if_true1 – je odpoveď (textová, číselná alebo vo forme vzorca), ktorá sa zobrazí v prípade ak je podmienka v Logical_test1 splnená

Logical_test2– nepovinný argument, ktorý obsahuje podmienku. Jedná sa o rovnaký princíp ako pri Logical_test1

Value_if_true2 – je odpoveď (textová, číselná alebo vo forme vzorca), ktorá sa zobrazí v prípade ak je podmienka v Logical_test2splnená

Poznámka

Logických testov a podmienok vo funkcii IFS môže byť až 127.

V našom prípade sme do bunky C2 vyplnili argumenty funkcie nasledovne:

funkcia ifs nahradzuje if 02

funkcia ifs nahradzuje if 01

Dávajte pozor na to, že funkcia IFS je dostupná od verzie Microsoft Excel 2016 a vyššie. V prípade ak v 2016-tke neexistuje, nezabudnite si Excel aktualizovať.

Celkové hodnotenie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *