Výkonová motivácia manažérov

od autora: | 11. apríla 2016
Výkon a čo na neho pôsobí
  • Motivácia vo všeobecnosti – teda prečo robíme, to čo robíme
  • Výkonová motivácia a jej vývin (od detstva, pôsobenie rodičov, prostredia, v ktorom sa pohybujeme)
  • Sebahodnotenie a výkonová motivácia
  • Naše vnímanie úspechu a neúspechu
  • Sú perfekcionisti výkonovo motivovaní ?
  • Sociálna rovina výkonovej motivácie
  • Stratégie zámerného sebaznevýhodňovania = brzdy výkonu
  • Prokrastinácia a výkon (chronické odkladanie riešenia úloh a jeho vplyv na výkon) Kurz bude prebiehať kombinovanou formou v podobe prezentácie problematiky a zážitkových foriem vzdelávania s použitím testov na diagnostiku osobnosti v oblasti výkonovej motivácie.
Celkové hodnotenie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *