Archív značiek: kurz excel

KurzExcel #71 – Ako označiť záporné hodnoty červenou farbou cez podmienené formátovanie

V minulom tipe sme si predviedli ako naformátovať záporné čísla červenou farbou ? prostredníctvom formátovania buniek. Dnes si ukážeme takmer ten istý výsledok, rozdiel bude v použití podmieneného formátovania. Podmieneným formátovaním sa dajú formátovať bunky použitím viacerých pravidiel, napr. keď by sme chceli označiť kladné čísla napr. zelenou ?, ale o tom nabudúce ?.

KurzExcel Tip #67 – Ako vizuálne odlíšiť uzamknuté bunky ?

Na poslednom školení som dostal zaujímavú otázku ohľadom vizuálneho odlíšenia buniek, ktoré sú uzamknuté ???. Uzamknuté znamená to, že sa nedajú upravovať (obsahovo, vizuálne), samozrejme celý hárok musí byť zabezpečený (o tom nabúduce ✌️). Riešenie bude spočívať v použití podmieneného formátovania a vzorca s použitím funkcie CELL, viac vo videu ?.

KurzExcel tip #65 – Ako sčítať rôzne oblasti cez rozbaľovací zoznam – funkcia INDIRECT

Tento tip naviažem na pomenovanie oblasti (tip #63) a rozbaľovací zoznam (tip #61). Tieto témy dnes spojíme do jedného tipu, čiže spravíme rozbaľovací zoznam, kde máme na výber z konkrétnych mesiacov a tie následne sčítame. No nie je to také priamočiare ako by sa nám mohlo zdať ?. Vo funkcii SUM sa síce môžeme odkazovať… Čítať viac »