Ako vytvoriť jedinečný identifikátor v dátovom modeli Power Pivot

od autora: | 22. januára 2018

Ak pri prepájaní dvoch tabuliek pomocou dátového modelu v Power Pivot nemáme k dispozícii jedinečný identifikátor, potom by sme si ho mohli vytvoriť spájaním existujúcich stĺpcov.

Zoberme si nasledujúci príklad.

V tabuľke vľavo (vybrani-dodavatelia-tepla.xlsx, sťahujte kliknutím sem) potrebujeme doplniť a ďalej spracovať Cena tepla (stĺpec D). Tieto údaje prostredníctvom dátového modelu môžeme získať z tabuľky dodavatelia-tepla-vsetci.xlsx, zo stĺpca I (sťahujte kliknutím sem). Či už použijeme VLOOKUP alebo dátový model v Power Pivot je dôležité mať jedinečný identifikátor pomocou ktorého budeme prepájať. V našom prípade to nemáme, takýto identifikátor by sme si však mohli vytvoriť napr. zlučovaním jednotlivých stĺpcov. 

ako vytvorit jedinecny identifikator 02

ako vytvorit jedinecny identifikator 02

Postup si ukážeme v Excel Power Pivot.

Začneme importovaním a úpravou prvého súboru vybrani-dodavatelia-tepla (Data > New Query > From Workbook).

ako vytvorit jedinecny identifikator v datovom modeli power pivot 01

Pri importe môžeme hneď zvoliť Edit.

ako vytvorit jedinecny identifikator v datovom modeli power pivot 02

Následne ich v Power Query Editor upravíme, čiže doplníme stĺpec ID, kde spojíme Spoločnosť, Odberné miesta, Fixná zložka ceny do nového stĺpca.

V Power Query Editor preto prejdeme do karty Add Column a zvolíme Custom Column.

ako vytvorit jedinecny identifikator v datovom modeli power pivot 03

Pre Custom Column zadáme nový názov (ID). V Custom colum formula: použijeme formálny zápis vychádzajúci z jazyka Power Query M podľa obrázka nižšie:

ako vytvorit jedinecny identifikator v datovom modeli power pivot 04

Na spájanie buniek sa používa znak &, tak ako to poznáme z bežného Excelu. Všimnime si, že pre stĺpec [fixná zložka ceny tepla], ktorý obsahuje čísla sme museli použiť Power Query M funkciu Number.ToText, ktorá prekonvertuje číslo na text, ináč by sme dostali chybu.

Po potvrdení OK, máme k dispozícii nový stĺpec, ktorý môžeme „ťahaním“ presunúť kdekoľvek. Nezabudnime danú zmenu uložiť (Home > Close & Load).

ako vytvorit jedinecny identifikator v datovom modeli power pivot 05

Postup importu a doplnenia stĺpca ID zopakujeme aj pre druhý súbor vsetci-dodavatelia-tepla.

Dôležité: Pri importe, resp. úprave zošita v Query Editor-e vsetci-dodavatelia-tepla je potrebné nastaviť prvý riadok ako hlavičku (príkaz Use First Row as Headers kliknutím do piktogramu šípky naľavo od ABC Column1).

ako vytvorit jedinecny identifikator v datovom modeli power pivot 06

Následne nezabudnime obidve upravené tabuľky vhodne nazvať (karta Design a úplne vľavo nájdeme Table Name):

ako vytvorit jedinecny identifikator v datovom modeli power pivot 07

V našom prípade sme použili názvy vybrani_dodavateliadodavatelia_vsetci.

Teraz ich postupne pridáme do dátového modelu. Pre každú naformátovanú tabuľku zvolíme Add to Data Model a to v karte Power Pivot.

Power Pivot for Excel to vyzerá nasledovne:

ako vytvorit jedinecny identifikator v datovom modeli power pivot 08

Zostáva nám tabuľku vhodne prepojiť a na to napr. použijeme Diagram View v karte Home. Prepojíme obidve tabuľky cez stĺpec ID napr. ťahaním (ťaháme ID od vybraní_dodavatelia do IDdodavatelia_vsetci).

ako vytvorit jedinecny identifikator v datovom modeli power pivot 09

Tým, že sú už tabuľky prepojené, môžeme vytvoriť kontingenčnú tabuľku (Home > PivoTable) a robiť ďalšie analýzy prostredníctvom nej ?.

Celkové hodnotenie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *