Archív kategorií: Microsoft Excel

KurzExcel Tip #92 – Ako vyhľadávať vo filtri, ak obsahuje viac ako 10000 jedinečných hodnôt

Pravdupovediac problém s filtrovaním hodnôt v stĺpci, ktorý má viac než 10 000 jedinečných položiek som doteraz ani neevidoval 🙂. Teda evidoval som ho pri použití mojich príkladov na školeniach Power Query, no tentoraz som sa pozrel na jadro problému. Excel má naozaj problém s tým, že nedokáže filtrovať, resp. zobraziť hodnoty, ktoré sú jedinečné… Čítať viac »

Certifikát o akreditácii skúšobného komisára ICDL – Mgr. Ján Žitniak

Získanie certifikátu o akreditácii skúšobného komisára ICDL spoločnosťou Slovenská informatická spoločnosť, garanta systému ICDL na Slovensku. Skupina modulov Digital Citizen, Base Práca s počítačom a správa súborov (Computer Essentials), M2 Spracovanie textu (Word processing), M3 Tabuľkový kalkulátor (Spreadsheets), M4 Práca online (Online Essentials), M7 Práca s počítačom a online prostredie (Computer&Online Essentials), M27 Práca s… Čítať viac »

KurzExcel Tip #91 – Ako uložiť tabuľku ako PDF

V dnešnom Excel tipe si ukážeme ako uložiť tabuľku vo formáte PDF, predpokladám, že v tomto smere už nejaké skúsenosti máte 🙂. Sú rôzne možnosti, dnešný tip bude z môjho pohľadu najpriamočiarejší – vyberieme si formát PDF pri jeho ukladaní …

KurzExcel Tip #90 – Ako očíslovať strany v zošite, ak obsahuje viac hárkov

Opäť otázka z praxe a to ako očíslovať strany v hárkoch tak, aby boli očíslované postupne pri tlači. Teraz nemyslím číslovanie strán v jednom hárku 🙂, ale všetkých strán vo všetkých hárkoch, tak, aby šli postupne. TIP: Číslovanie jednotlivých hárkov nemusíme robiť postupne, tak ako vo videu, ale je možné ich označiť naraz (držíme kláves… Čítať viac »

KurzExcel Tip #85 – Ako v Exceli získať presné označenie použitej farby (RGB)

Dnes vám predstavím tak trochu technický excelovský tip 🙂 a to ako získať farbu vo formáte RGB (farebný model obsahujúci jednotlivé farebné zložky Red Green Blue) z bunky, kde už je nejaká aplikovaná. Napr. máme vyplnenú bunku konkrétnou farbou 🎨 a chceme presne tú istú farbu ☝️ použiť na písmo. Alebo váš grafik 🧑‍🦱 potrebuje… Čítať viac »