Možnosti vkladania skopírovaných údajov v Exceli. Kopírovať a prilepiť špeciálne (video)

od autora: | 1. júna 2020

Pri  kopírovaní údajov niekedy potrebujeme vložiť údaje na iné (alebo aj rovnaké) miesto upraveným spôsobom (napr. potrebujeme odstrániť formátovanie buniek alebo hodnoty bez vzorcov a pod.).

Po skopírovaní údajov (napr. cez CTRL + C) následne cez pravé tlačidlo myši na mieste vloženia vidíme príkazy, ktoré patria ku skupine Možnosti prilepenia. 

V nasledujúcom zozname si vysvetlíme, čo urobí konkrétna možnosť zo skopírovaných hodnôt (nazveme ich zdroj) a ich vložení do tabuľky (vložené hodnoty nazveme ako cieľ).

Prilepiť (L). Cieľ je rovnaký ako zdroj (obsahuje aj vzorce). Skopírovaný obsah okrem šírky stĺpcov a výšky riadkov ostane identický.

Hodnoty (H). Cieľ obsahuje iba hodnoty zdroja (neobsahuje vzorce)

Vzorce (V). cieľ rovnaký ako zdroj ale bez formátovania (obsahuje aj vzorce).

Formátovanie (F). Cieľ obsahuje iba formátovanie zdroja

Transponovať (T). Cieľ rovnaký ako zdroj, dôjde však k zámene stĺpcov za riadky a riadky za stĺpce

Prilepiť prepojenie (R). Hodnoty cieľa sú prepojené so zdrojom

Ďalšie možnosti nájdeme, keď v kontextovom menu zvolíme Prilepiť špeciálne.

Ponechať šírky stĺpcov zdroja (O). Cieľ zachová šírku stĺpcov zdroja

Poznámka: V praxi sa často používa Hodnoty. Pri tomto použití prilepené údaje neobsahujú vzorce. To sa hodí v prípade ak by sme chceli v skopírovaných bunkách odstrániť napr. prepojenie na iné bunky. Nevýhoda je jednoznačná – stratíme vzorce, ku ktorým sa už spätne nedokážeme dostať.

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=_5Cpipz010g{/youtube}

Celkové hodnotenie

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *