Cloud Computing Center


 • Čo si môžeme pod názvom Absolútny odkaz v Exceli predstaviť? Je to práve situácia, keď chceme pri výpočte použiť konštantu alebo koeficient. Najlepšie, ak si to ukážeme na príklade. Máme nasledujúcu tabuľku:

    A B C D E F G
  1 Meno Plat Navýšenie  
      Percento rastu
  2 Daniš 8500,00 € 10030       5%
  3 Frano 7200,00 € 8496        
  4 Gábor 7800,00 € 9204        
  5 Maco 6900,00 € 8142        
  6 Rak 8800,00 € 10384        
 • Makro môžeme vytvoriť nahrávaním alebo naprogramovaním. Nahraté makro môžeme upraviť programovaním cez Microsoft Visual Basic for Applications. Microsoft Visual Basic for Applications je „odľahčená“ verzia programovacieho jazyka Microsoft Visual Basic.

  Čo je makro

  Význam použitia makra spočíva v automatizovaní činností práce s Excelom. Dajme tomu, že potrebujeme  denne zlúčiť niekoľko hárkov do jedného. Manuálne by takáto činnosť zabrala množstvo času a preto využijeme výhody makra.

 • Pred pár dňami som dostal otázku ohľadom potencionálneho problému s kompatibilitou formátov v Exceli. Otázka znela presne takto: Môže sa stať, že nebude v Exceli 2010 fungovať súbor správne, ak bol vytvorený v Exceli 2013? Odpoveď  znie: áno. Vysvetlíme si prečo.

 • Pri činnostiach, ktoré sa pravidelne opakujú (napr. import a úprava údajov z externého zdroja údajov) je možné túto prácu zautomatizovať a to prostredníctvom Excel makra. Cieľom kurzu je ukážka praktických situácií a príkladov makier, ktoré firme pomáhajú a šetria čas.

  Osnova školenia:

  • Čo sú makrá
  • Čo je Microsoft Excel Visual Basic for Applications (Excel VBA)
  • Ako vytvoriť makro
  • Nahrávanie makra
  • Spustenie makra
  • Ako odstrániť makro
  • Úprava makra
  • Ukladanie makra
  • Povolenie a ochrana makra
  • Prostredie Microsoft Visual Basic for Applications
   • Popis prostredia a jeho úprava
  • Nahrávanie makra vs programovanie – efektívnosť kódu
  • Základná programátorská úprava makra
  • Relatívne odkazy v zázname makra
  • Globálne ukladanie makier – Zošit osobných makier
   • Umiestnenie globálneho súboru s makrami
   • Ako zmazať globálne makro
  • Tvorba vlastnej funkcie (function)
   • Doplnenie pomocníka k používateľským funkciám
  • Vyhľadania makra na internete a jeho praktická aplikácia
  • Pomocník
  • Praktické odkazy

  Ku kurzu dostanete:

  • Plnohodnotnú príručku
  • Príjemnú atmosféru, trpezlivý a individuálny prístup, niekoľkoročné lektorské skúsenosti s ohľadom na začiatočníkov ale aj pokročilých

  Kurz vedieMgr. Ján Žitniak - certifikovaný školiteľ Microsoft Excel - Office Excel ® 2010 Expert, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti s Microsoft Excel, resp. Microsoft Office. Skúsenosti získal v národných a nadnárodných spoločnostiach po celom Slovensku, pozrite si prosím moje referencie, príp. si prečítajte o mne viac. Od roku 2015 je externým lektorom Microsoft Office v Národnej banky Slovenska v Bratislave.

  Počet hodín: 8 vyuč. hod. (1 hod. = 45 min.)

  Miesto kurzu: Banská Bystrica, po dohode aj kdekoľvek na Slovensku (v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Ružomberku, Zvolene, Leviciach, Nitre, Trnave, Trenčine, Prievidzi a v ďalších mestách)

  Cena: Prosím pozrite si cenu školenia, prip. požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku vpísaním do chatu dolu alebo prostredníctvom kontaktu. Kurz sa otvára od 1 osoby.

  Garancia vrátenia peňazí: V prípade oprávnenej nespokojnosti so školením, lektor vráti bez zbytočných otázok plnú sumu za školenie

  Kontakt: 0903 79 07 04 alebo prostredníctvom kontaktu

  Pri činnostiach, ktoré sa pravidelne opakujú (napr. import a úprava údajov z externého zdroja údajov) je možné túto prácu zautomatizovať a to prostredníctvom Excel makra. Cieľom kurzu je ukážka praktických situácií a príkladov makier, ktoré firme pomáhajú a šetria čas.

 • Absolvent sa naučí základné programovacie techniky v Microsoft Excel Visual Basic for Applications (VBA), ktoré využije na tvorbu (programovani) vlastných makier na spracovanie údajov v Microsoft Excel. Kurz je zameraný prakticky s množstvom ukážkových situácií.

  Osnova školenia:

  • Čo je Microsoft Excel Visual Basic for Applications (Excel VBA)
  • Čo sú makrá
  • Povolenie makier
  • Ako programovať v Excel VBA
  • Prostredie Microsoft Visual Basic
  • Programovanie vo VBA
  • Formátovanie kódu
  • Nahrávanie makra vs programovanie – efektívnosť kódu
  • Čo je premenná
   • Platnosť premenných
   • Lokálna premenná
   • Statická premenná
   • Privátna premenná modulu
   • Verejná premenná modulu
  • Konštanta
  • Komentáre
  • Vypisovanie hodnôt (MsgBox, Debug.print)
  • Okno ladenia
  • Výrazy a operátory
  • Najpoužívanejšie funkcie (textové, matematické, logické, dátumové a cyklické)
  • Spájanie reťazcov
  • With...End With
  • Objekty
   • Zoznam aktuálnych objektov
   • Znázornenie vzťahu objektov Objekty a Kolekcie
   • Metódy a vlastnosti objektov
  • Ukážka kódov – príkladov metód nad objektami Range
  • Vybraté akcie s bunkou (metódy)
  • Formátovanie buniek (vlastnosti)
  • Metóda Cells
  • Metóda Offset
  • Podmienky - IF
  • Cykly
   • Cyklus FOR NEXT
   • Cyklus s uzavretým počtom opakovaní – FOREACH
   • Cyklus kým podmienka platí – DO WHILE
   • Cyklus kým neplatí podmienka – DO UNTIL
  • Praktické príklady a odkazy na užitočné témy s tématikou Excel VBA.

  Ku kurzu dostanete:

  • Plnohodnotnú príručku
  • Príjemnú atmosféru, trpezlivý a individuálny prístup, niekoľkoročné lektorské skúsenosti s ohľadom na začiatočníkov ale aj pokročilých

  Kurz vedieMgr. Ján Žitniak - certifikovaný školiteľ Microsoft Excel - Office Excel ® 2010 Expert, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti s Microsoft Excel, resp. Microsoft Office. Skúsenosti získal v národných a nadnárodných spoločnostiach po celom Slovensku, pozrite si prosím moje referencie, príp. si prečítajte o mne viac. Od roku 2015 je externým lektorom Microsoft Office v Národnej banky Slovenska v Bratislave.

  Počet hodín: 16 vyuč. hod. (1 hod. = 45 min.)

  Miesto kurzu: Banská Bystrica, po dohode aj kdekoľvek na Slovensku (v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Ružomberku, Zvolene, Leviciach, Nitre, Trnave, Trenčine, Prievidzi a v ďalších mestách)

  Cena: Prosím pozrite si cenu školenia, prip. požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku vpísaním do chatu dolu alebo prostredníctvom kontaktu. Kurz sa otvára od 1 osoby.

  Garancia vrátenia peňazí: V prípade oprávnenej nespokojnosti so školením, lektor vráti bez zbytočných otázok plnú sumu za školenie.

  Kontakt: 0903 79 07 04 alebo prostredníctvom kontaktu

 • Nástroj PowerPivot ponúka vhodnejšiu alternatívu ku kontingenčným tabuľkám. Prostredníctvom doplnku PowerPivot dokážeme v Exceli efektívne naimportovať a upravovať niekoľko miliónov riadkov údajov a to z rôznych zdrojov dát. Zároveň ponúka vytvárania relácii (dátového modelu) aj medzi heterógennými dátami, ich analýzu a možnosť vytvárania výpočtových polí a mier pomocou vzorcov jazyka DAX (Data Analysis Expressions). Aktuálne hodnoty voči definovaným cieľovým hodnotám dokážeme vizuálne vyhodnocovať prostredníctvom kľúčového ukazovateľa výkonu (KPI).

  Osnova školenia:

  • Úvod do PowerPivot
   • Vysvetlenie a delenie doplnkov v PowerPivot
    • PowerPivot
    • Power Query
    • Power View
   • Inštalácia a sprístupnenie PowerPivot a jeho doplnkov
  • Import a úprava dát prostredníctvom PowerPivot
   • Import dát prostredníctvom Power Query
    • Hromadný import dát (súbory .xlsx, .csv, .txt)
    • Úprava údajov
    • Zoznam dotazov a ich základná úprava prostredníctvom Editora dotazov
   •  Prepojenie heterogénnych dát prostredníctvom dátového modelu
    • Pridanie údajov do dátového modelu
    • Tvorba dátového modelu
    • Prepojenie tabuliek v dátovom modeli
  • Výpočty v PowerPivot
   • Úvod do jazyk DAX
    • Syntax jazyka
    • Základné DAX funkcie (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN)
    • Ukážka vybraných ďalších funkcií (IF, CALCULATE)
   • Praktická ukážka výpočtov prostredníctvom výpočtového stĺpca a miery, vysvetlenie si rozdielov
  • Generovanie kontingenčnej tabuľky z Power Pivot a ďalšie spracovanie prostredníctvom kontingenčnej tabuľky
  • Kľúčový ukazovateľ výkonu (KPI)
   • Vizuálne hodnotenie dosahovaných cieľov voči aktuálnym hodnotám
   • Úprava a odstránenie kľúčových ukazovateľov výkonu

  Ku kurzu dostanete:

  • Plnohodnotnú príručku
  • Príjemnú atmosféru, trpezlivý a individuálny prístup, niekoľkoročné lektorské skúsenosti s ohľadom na začiatočníkov ale aj pokročilých

  Kurz vedieMgr. Ján Žitniak - certifikovaný školiteľ Microsoft Excel - Office Excel ® 2010 Expert, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti s Microsoft Excel, resp. Microsoft Office. Skúsenosti získal v národných a nadnárodných spoločnostiach po celom Slovensku, pozrite si prosím moje referencie, príp. si prečítajte o mne viac. Od roku 2015 je externým lektorom Microsoft Office v Národnej banky Slovenska v Bratislave.

  Počet hodín: 8 vyuč. hod. (1 hod. = 45 min.)

  Miesto kurzu: Banská Bystrica, po dohode aj kdekoľvek na Slovensku (v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Ružomberku, Zvolene, Leviciach, Nitre, Trnave, Trenčine, Prievidzi a v ďalších mestách)

  Cena: Prosím pozrite si cenu školenia, prip. požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku vpísaním do chatu dolu alebo prostredníctvom kontaktu. Kurz sa otvára od 1 osoby.

  Garancia vrátenia peňazí: V prípade oprávnenej nespokojnosti so školením, lektor vráti bez zbytočných otázok plnú sumu za školenie

  Kontakt: 0903 79 07 04 alebo prostredníctvom kontaktu

 • Táto úloha ma inšpirovala z dôvodu, že pracovníci vo firmách riešia import dát z informačných systémov, kde v číslach namiesto desatinných čiarok dostanú desatinné bodky. Cieľom je rýchlym a elegantným riešením prekonvertovať tieto "čísla" na reálne čísla. Bežne môžeme použiť nahradenie textu (Karta Home > Find&Select > Replace), ale v niektorých prípadoch môže dôjsť k výraznej zmene čísla pri jeho čísla (napr. číslo s desatinnými miestami zmení na celé).

  Práve pre tento prípad som pripravil nasledujúce makro.

 • V tomto krátkom článočku sa pozrieme na tipy ako rýchlo označiť údaje v tabuľke. Každý z nás používa myš, ja sa však zameriam na najužitočnejšie klávesové skratky.

 • Po jednom mojom osobnom počítačovom školení mala klientka nasledovný problém:
  Vytvorila v Microsoft Exceli pruhový graf, ale potrebovala automatickú zmenu farby pre každy pruh alebo presnejšie rad. Postup ja nasledovný (viď aj obrázok pod inštrukciami):

 • Na poslednom školení Microsoft Office 2010 som dostal od známeho otázku ako obmedziť zadávanie rovnakých hodnôt v stĺpci, resp. v oblasti buniek. Intuitívne ma napadla možnosť, ktorú nájdeme v karte Údaje a Overenie údajov.

 • Po niekoľkoročných skúsenostiach so školeniami v Microsoft Excel môžem napísať, že so spoločnosťami na školeniach riešime hlavne nasledovné situácie:

 • Hlavným cieľom školenia Excel je prehĺbiť vedomosti v tomto programe. Počas školenia môžu účastníci doniesť svoje tabuľky, na ktorých si ukážeme ako vyriešiť daný problém. Počítačové školenia, ktoré ponúkam, nekončia daným školením, ale ponúkam dodatočnú konzultáciu vo forme e-mailu alebo telefonátu.

  Prečítajte si najčastejšie prípadové štúdie v Exceli, ktoré prakticky školím vo firmách. Na tému Microsoft Excel píšem blog, prečítajte si prosím kliknutím sem.

  Obsah školenia Excel na základe svojich praktických skúseností delím na dve skupiny. Prvú orientujem na ľudí, ktorí majú malé (alebo aj žiadne) skúsenosti s Excelom a chcú dosiahnuť úroveň vyžadovanú v zamestnaní. Zameriavam sa na:

  • Základné operácie sčítania, odčítania, násobenia, delenia a ďalšie
  • Funkcie SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN
  • Absolútny odkaz
  • Podmienené formátovanie
  • Tvorba grafov
  • Prepojenie hárkov a zošitov
  • Úprava hlavičky a päty – vkladanie textu, obrázka (loga) a číslovanie strán
  • Zoraďovanie a filtrovanie údajov
  • Logická funkcia IF – na základe stavu hodnoty v bunke Excel zobrazí zodpovedajúcu hodnotu
  • Tipy a triky ako urýchliť prácu s Excelom cez klávesové skratky

  Druhá skupina ľudí sú ľudia, ktorí každodenne prakticky využívajú Microsoft Excel, majú bohaté skúsenosti a potrebujú používať Excel v spojení s praxou.

  • Vyhľadávacie funkcie VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX a MATCH, CHOOSE, INDIRECT
  • Textové funkcie TEXT, CONCATENATE, LEFT, RIGHT
  • Vnorená funkcia IF
  • Rozšírený filter
  • Vlastný formát bunky (ako zobraziť v bunke napr. kg, ks a podobne)
  • Zdieľanie a úprava tabuliek v tíme ľudí
  • Zabezpečenia hárka – skrývanie hodnôt a vzorcov buniek
  • Spájanie zošitov
  • Tvorba formulárov
  • Kontingenčné tabuľky
  • Riešiteľ
  • Záznam makra a následne použitie
  • Tvorba jednoduchého makra – vlastná funkcia
  • Power Pivot a Power Query
  • A ďalšie podľa potreby účastníkov

  Ku kurzu dostanete:

  • Plnohodnotnú príručku
  • Príjemnú atmosféru, trpezlivý a individuálny prístup, niekoľkoročné lektorské skúsenosti s ohľadom na začiatočníkov ale aj pokročilých

  Kurz vedie: Mgr. Ján Žitniak - certifikovaný školiteľ Microsoft Excel - Office Excel ® 2010 Expert, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti s Microsoft Excel, resp. Microsoft Office. Skúsenosti získal v národných a nadnárodných spoločnostiach po celom Slovensku, pozrite si prosím moje referencie, príp. si prečítajte o mne viac. Od roku 2015 je externým lektorom Microsoft Office v Národnej banky Slovenska v Bratislave.

  Počet hodín: 8 vyuč. hod. (1 hod. = 45min.)

  Miesto kurzu Excel: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Prešov, Žilina, Ružomberok, Zvolen, Levice, Nitra, Trnava, Trenčín, Previdza, po dohode kdekoľvek na Slovensku.

  Cena: Prosím pozrite si cenu školenia, prip. požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku vpísaním do chatu dolu alebo prostredníctvom kontaktu. Kurz sa otvára od 1 osoby.

  Garancia vrátenia peňazí: V prípade oprávnenej nespokojnosti so školením, lektor vráti bez zbytočných otázok plnú sumu za školenie

  Kontakt: 0903 79 07 04 alebo prostredníctvomkontaktu

  Poznámka:  Účastníci si môžu doniesť svoje vlastné tabuľky, na ktorých budeme aplikovať nadobudnuté vedomosti.

  Lektor vedie Excel kurz zameraný aj na tvorbu makier v Exceli, kurz Excel VBA, úvod do Power Pivot a DAX jazyka.

 • Vyhľadávaciu funkciu VLOOKUP v ivyužijeme pri dopĺňaní údajov z jednej tabuľky do druhej. Zvážme nasledovnú tabuľku:

Prihlásenie

Mgr. Ján Žitniak info

profilova fotka 640x640

Vo Fínsku nadobudol profesionálne skúsenosti s IT lektorovaním a vyspelým spôsobom výučby - tieto skúsenosti sa snaží zrozumiteľným a priateľským spôsobom odovzdať ďalej svojím poslúchačom. Orientuje sa hlavne na počítačové školenia Microsoft Office hlavne školenie Excel.
outlook-jednoduse-2013-jan-zitniakDržiteľ medzinárodného certifikátu Microsoft Excel - Office Excel ® 2010 Expert. Je autorom kníh
kniha microsoft office 2016 podrobna pouzivatelska priruckaMicrosoft Office 2016 - podrobná užívateľská příručka a  Microsoft Outlook 2013 jednoduše   nakladateľstvaComputer Press

Poslednými sú knihy Microsoft Excel 2019 for beginners a Microsoft Excel 2019 for intermediates, ktorá sú k dispozícii na na AmazoneViac ...

 

 

 

Príručka Microsoft Word, Excel, PowerPoint zadarmo na stiahnutie

Certifikáty

banner-kontakt-janzitniak-ponuka-pocitacovych-kurzov