Archív kategorií: Microsoft

KurzExcel Tip #103 – Ako vypísať text na základe podmienky cez vlastný formát

Na poslednej individuálnej konzultácii som sa stretol so zaujímavým spôsobom ako zobraziť text na základe podmienky. Napr. ak máme v bunke nejakú hodnotu (napr. väčšiu ako 100), tak zobrazíme text „Väčšie ako 100“, v opačnom prípade „Menšie ako 100“. Zaujímavé na tom bolo, že nikde nebola použitá funkcia IF, tak ma intuitívne napadlo ísť do… Čítať viac »

KurzExcel Tip #102 – Ako na automatickú analýzu dát v Exceli

Páčila by sa vám predstava, že by sme si označili údaje a Excel by ich vedel spracovať za nás? 😉 Dnes „letí“ umelá inteligencia a Microsoft v tomto smere neostal nič dlžný a ponúkol AI nástroj Copilot. Copilot však nie je bezplatný, preto si ukážeme možnosti, ktoré nájdeme automaticky v anglickej verzii Microsoft Excel 365… Čítať viac »

KurzExcel Tip #101 – Ako vytvoriť heatmapu v Exceli

Pod pojmom heatmap si predstavme farebnú mapu , ktorá vizualizuje kvantitu (veľkosť) nejakej hodnoty, napr. teploty, množstvo vyrobených alebo predaných produktov či hustotu obyvateľstva a i. Je vyplnená farebnými oblasťami – čím vyššia hodnota tým je daná oblasť farebne výraznejšia. A niečo podobné si dokážeme urobiť aj v Exceli, tak poďme na to … 🙂

KurzExcel Tip #97 – Ako sa dostať k histórii už importovaných zdrojových údajov v Power Query

Opäť stále „omieľané“ Power Query 🤔, ale je to zásadná funkcionalita oproti starším verziám Microsoft Excel. Dnes si predvedieme ako sa dostať k histórii už importovaných zdrojových dát, teda všetkým tým súborom a priečinkom, ktoré sme použili a potrebovali 🙂.

Certifikát o akreditácii skúšobného komisára ICDL – Mgr. Ján Žitniak

Získanie certifikátu o akreditácii skúšobného komisára ICDL spoločnosťou Slovenská informatická spoločnosť, garanta systému ICDL na Slovensku. Skupina modulov Digital Citizen, Base Práca s počítačom a správa súborov (Computer Essentials), M2 Spracovanie textu (Word processing), M3 Tabuľkový kalkulátor (Spreadsheets), M4 Práca online (Online Essentials), M7 Práca s počítačom a online prostredie (Computer&Online Essentials), M27 Práca s… Čítať viac »

KurzExcel Tip #90 – Ako očíslovať strany v zošite, ak obsahuje viac hárkov

Opäť otázka z praxe a to ako očíslovať strany v hárkoch tak, aby boli očíslované postupne pri tlači. Teraz nemyslím číslovanie strán v jednom hárku 🙂, ale všetkých strán vo všetkých hárkoch, tak, aby šli postupne. TIP: Číslovanie jednotlivých hárkov nemusíme robiť postupne, tak ako vo videu, ale je možné ich označiť naraz (držíme kláves… Čítať viac »